تازه های کتابخانه

انتخاب رشته انتخاب آینده

 • نویسنده: پرند کورش؛غلامرضا یادگار زاده
 • ناشر: سازمان سنجش کشور
 • سال نشر: 1388
 • موضوع:

هدهد سفید برای نوجوانان

 • نویسنده: ؛نویسندگان جعفر ابراهیمی ... [و دیگران], شورای سیاستگذاری مهدی رمضانی ... [و دیگران], دبیران مریم عربی، ابراهیم قربان‌پور، معصومه یزدانی, کارشناس مشاور مرضیه خالویی, ویراستار معصومه مصدری
 • ناشر: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر
 • سال نشر: 1398 -
 • مترجم: دبیر: عربی, دبیر: کاشف قربانپور, دبیر: یزدانی, ویراستار: مصدری
 • موضوع: ; کتاب و مواد خواندنی -- ادبیات کودکان و نوجوانان

حاق کلاملاری

 • نویسنده: صیاد جعفرزاده کلیبر.
 • ناشر: شمیسا
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; شعر ترکی آذربایجانی -- ایران -- قرن 14

ائلدن آلاهی

 • نویسنده: نویسنده اکبر رضاپورمقصودلو.
 • ناشر: انتشارات حکیم نظامی گنجه‌ای
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ; داستان‌های ترکی -- ایران -- قرن 14

دوردمونجوسو یولدادیر

 • نویسنده: صمد رحمانی‌ خیاوی
 • ناشر: اختر
 • سال نشر: 1394‬
 • موضوع: ; Turkish fiction -- Iran -- 20th century

ترسه اویکو توپلوسو

 • نویسنده: یازان سعید فیوضات.
 • ناشر: اختر
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ; داستان های کوتاه ترکی -- ایران -- قرن 14

حقوق بازرگانی

 • نویسنده: صمد خانشی
 • ناشر: انتشارات آیین دادرسی
 • سال نشر: ۱۳۹۹.
 • موضوع: ; حقوق تجارت -- ایران

کور بایقوش(خرافه)

 • نویسنده: علی حسین زاده(داشقین).
 • ناشر: اختر
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; Turkish fiction -- Iran -- 20th century

گون گلر باتار گئدر... (ناغیل اوچلویو)

 • نویسنده: اسماعیل هادی.
 • ناشر: اختر
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ; داستان‌های کوتاه ترکی -- ایران -- قرن 14

آل ین یازیسی

 • نویسنده: محمد رمضانی
 • ناشر: انتشارات حکیم نظامی گنجه ای
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; داستان های ترکی -- ایران -- قرن 14